Rádžajóga

Rádžajóga byla dopsána v červnu 1895 za Vivékánandova pobytu v Brooklynu. Ihned po vydání k sobě přitáhla pozornost významného harvardského profesora W. Jamese, jednoho z nejvlivnějších psychologů tehdejší doby, který z ní učinil diskusní téma na půdě několika prestižních univerzit, a dokonce podnítila zájem L. N. Tolstého o východní nauky. Kniha vznikla na základě diktátů, které zapsala S. Ellen Waldová, pozdější významná žačka. Její součástí je rovněž překlad a komentář Pataňdžaliho Jógasúter, který nebyl do tohoto výběru zařazen.

Podkladem pro překlad bylo 14. indické vydání The Complete Works of Swami Vivekananda z roku 1983.